Zona informationala

Va stam la dispozitie cu cele importante informatii din domeniu!

Informatii Utile

Comunicat web privind furnizorii 31.12.2018
COMUNICAT WEB PRIVIND FURNIZORIIData: 31.12.2018Investitii SC EUROPROFIS TRADE SRL in sprijinul dezvoltarii economiei circulare SC EUROPROFIS TRADE SRL anunta finalizarea implementarii proiectului cu titlul: \" Investitii SC EUROPROFIS TRADE SRL in sprijinul dezvoltarii economiei circulare\", finantat in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii” Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri”.Obiectivul general – Dezvoltarea SC Europrofis Trade SRL, prin diversificarea activitatii într-un domeniu competitiv, identificat în SNC si PDR: productia de combustibil solid / pelet din materiale agricole si forestiere.Consultanta in managementul proiectului a fost asigurata de catre SC MUNDI BUSINESS CONSULT SRL, iar publicitate si informare in cadrul proiectului de catre ILIE S. STEFAN CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA .Ca urmare a implementarii proiectului, finantat cu sprjin POR, SC Europrofis Trade SRL a reusit infiintarea unei capacitati de productie de peleti pentru valorificarea superioara a deseurilor lemnoase si a unor materiale vegetale ramase in urma recoltarii, in special a plantelor paioase, prin achizitia unei instalatii pregatire biomasa, instalatie productie peleti, masina de ambalat, compresor (SC ABV Total Proiect SRL) si kit solar fotovoltaic (SC ABV Total Proiect SRL) si asigurarea resurseumane necesara desfasurarii noii activitati, prin crearea a 3 noi locuri de munca. Abordarea incluziva generala a societatii a fost reiterata prin faptul ca unul dintre aceste posturi a fost ocupat de catre o persoana care provine din categorii defavorizate.Atingerea rezultatelor din proiect a contribuit la indeplinirea obiectivului general al proiectului. Totodata indeplinirea indicatorilor si atingerea rezultatelor au avut un impact social si economic prin: introducerea in fluxul productiei a unor echipamente noi de productie peleti, cresterea competitivitatii firmei prin asigurarea unei baze material moderne, ceea ce determina crestrea calitatii si diversitatii produselor oferite, o crestere a perfomantelor financiare si consolidarea pozitiei pe piata de profil din judetul Iasi si regional a firmei Europrofis Trade SRL. De asemenea, proiectul a avut un impact social direct pentru persoanele care au fost angajate pe locurile de munca nou create.Reusind sa atinga indicatorii propusi in proiectul de finantare, promovand actiunea acestuia in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala POR, SC Europrofis Trade SRL anunta, dupa o perioada de aproximativ 14 luni de zile de la demarare, finalizarea implementarii proiectului propus spre finantare.Proiectul (cod SMIS 2014+ 107796) a avut o valoare totală 1.316.437,50 Lei, din care 1.099.500,00 Lei valoare eligibilă, acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (747.660,00 Lei) si bugetul national(131.940,00 Lei). A fost implementat la la punctul de lucru al societatii Calea Chişinăului nr. 6B – Hală Producţie, Jud. Iaşi.Data emiterii: 31.12.2018

Data de incepere a proiectului: 20.10.2017

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2018Documentul integral poate fi descarcat de aici

TAGS: informatii, materiale, constructii,

1069 vizualizari

 


Informatiile si materialele prezentate au caracter informativ si nu creaza obligatii contractuale. Producatorii mentionati isi rezerva dreptul de a modifica aceste caracteristici fara o notificare prealabila. Pentru informatii exacte asupra acestor aspecte, precum si pentru disponibilitatea unui anumit produs, va rugam contactati un reprezentat vanzari.